Vad är kinesologi?

Vad är kinesiologi?

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten.
Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.
Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna.

Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.
(källa: © Svenska Kinesiologiskolan)