Behandlingar

Mina olika behandlingar:

Behandlingarna:
Jag använder mig av kinesiologi, neuroenergetic psychology (NEP), akupunktur och sakrokraniell behandling. Det kan också hända att jag rekommenderar näringstillskott, örter eller homeopatmedel. Ibland kan det vara något du behöver göra eller ändra i din livsföring tills vi ses nästa gång. Här beskriver jag kortfattat de olika behandlingsformerna.

Kinesiologi:
Kiropraktorer och forskare har sedan länge funnit att musklerna i kroppen är kopplade till inre organ och endokrina körtlar etc via nervsystemet och ryggmärgen.

Jag kan genom att göra en neuromotorisk muskeltest dvs testa en muskel som är sammandragen (kontraherad) snabbt få en bild av var det finns blockeringar och obalanser i kroppen. Det är då inte en test av muskelstyrkan utan av nervreflexer i muskeln.

Blockeringar och obalanser i kroppen kan påverkas direkt genom stimulering av akupunkturpunkter, stimulering av punkter för att öka blodcirkulationen och frigöra lymfaflödet. Dessutom finns det olika metoder för att påverka blockerade signaler i nervsystemet.

Dessa stimuleringar påverkar receptorer i kroppen som påminner hjärnan om att en förändring går att göra i kroppen

Alla signaler styrs av nervsystemet i en receptorpool i hjärnan. Förändrar vi signalerna till receptorpoolen kan vi på så sätt åstakomma en förändring i kroppen.

En del av behandlingen kan också handla om homeopatiska preparat, närings- och kosttillskott samt örter som stöd för läkningen mellan behandlingarna.

Naturligtvis förekommer inom kinesiologin ingen form av påverkan av dina känslor, tankar eller åsikter – det är hela tiden du och din kropp som väljer vad som behöver komma fram. En seriös kinesiolog arbetar också under starka etiska regler. Se gärna länken:

http://www.medi.se/etik.pdf

NEP:
En viktig del i min behandling är en metod som heter Neuroenergetic psychology, NEP. Den innebär att jag behandlar genom en neuromotorisk sensorisk beröring, som är ett slags tryck på ställen på kroppen där grupper av nerver löper samman, så kallade nervplexa, eller ganglions. Ett exempel på nervplexa är t ex solar plexus. Genom att jag samtidigt håller på en annan del av kroppen (s k vasomotorisk stimulering) sker en balansering mellan framför allt den sympatiska och den parasympatiska delen i det autonoma nervsystemet, vilket stimulerar läkningen i kroppen.

Kropp och känslor har ett nära samband, och ibland kan jag även samtidigt be dig beskriva hur du upplever ditt besvär, din smärta eller liknande, för att medvetandegöra för kroppen hur din upplevelse är.
(All forskning via Dr. Floyed Davies, USA)

Akupunktur (enligt TKM):

td02 copy

Traditionell kinesisk medicin, TKM, är ett samlingsnamn på ett antal olika medicinska traditioner och har sina rötter mer än 5000 år tillbaka i tiden. Denna gamla tradition hålls fortfarande levande och utvecklas i Kina. TKM har sin grund i den kinesiska filosofin och betonar en helhetssyn på både människa och natur. Under många tusen år har ett sofistikerat medicinskt system skapats och utvecklats för att behandla sjukdom och upprätthålla hälsa.

Enligt traditionen diagnosticerar man problemen och behandlar, vanligtvis med akupunktur, s k moxning och örter.

Jag integrerar akupunktur som en del av behandlingen och lägger till nålar för att förstärka den övriga behandling som du fått av mig. Därför är det väldigt sällan som jag enbart använder akupunktur, utan nästan alltid som en del av min behandling.

Sakrokraniell behandling:
Sakrokraniell behandling kommer från osteopatin, en behandlingsform som betonar kroppens dynamiska helhet och självreglerande förmåga och innehåller olika massage-, manipulations- och mobiliseringstekniker.

När vi talar om huvudet, pratar vi som om det vore en enda del. Men huvudet består egentligen av 22 olika ben. Dessa ben sitter sammanfogade med varandra på ett unikt sätt som gör att de är väldigt stabila men samtidigt rörliga. Runt hjärnan finns membran, och dessa fortsätter ner längs ryggmärgen och fäster vid svanskotan. Dessa membran har en egen pulsering som inte är beroende av hjärtat eller andningen. Denna pulsering utgör själva grunden för alla nervimpulser i kroppen.

Genom att mjukt manipulera huvudets ben så att de ligger fritt, kan man påverka pulseringen i ryggmärgen så att ett rytmiskt och harmoniskt flöde förser kroppen med de nervimpulser som den behöver för att läka på ett tillfredsställande sätt.Kraniosakralterapi (KST) eller kraniell osteopati är en alternativ manuell behandlingsmetod som utvecklades 1899 av den amerikanska osteopaten William Garner Sutherland.
En kraniosakralbehandling innebär att terapeuten placerar sina händer på klienten, vilket ger dem möjlighet att “känna in” de kraniosakrala rörelserna. Dessa rörelser orsakas av den fysisk/fysiologisk mekaniken som omfattar skallen med dess fogleder, korsbenet och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Huvudområdena är skallen (kraniet) och korsbenet (latin: os sacrum), därav ordet kraniosakral.
Kraniosakralterapi används för att kunna behandla och lindra bland annat psykisk stress, nack- och ryggbesvär, migrän och kronisk smärttillstånd såsom fibromyalgi, men det är inte så enkelt.
Membranen som täcker hjärnan vidgar sig och drar ihop sig 10-12 ggr per minut för att pumpa ryggmärgsvätska upp och ner i spinalkanalen och det är grunden för alla nervimpulser i ryggmärgen. Så i princip kan alla problem vare sig de kommer från yttre trauman eller inre sjukdomar störa denna pulsering. Vilket hindrar läkning.
Almerias Universitet i Spanien publicerade år 2011 ett forskningsresultat som visar ett positivt effekt av kraniosakralterapi på fibromyalgisymptom. År 2013 publicerades Sahlgrenska Universitetssjukhusets forskningsresultat angående kraniosakralterapins effekt vid bäckensmärta hos gravida kvinnor. År 2012 påbörjades forskningsprojekt med knäartros, lumbago och migrän/svår huvudvärk som diagnoser.