td01

Mina olika behandlingar:

Jag använder mig av kinesiologi, käkledsbehandling, neuroenergetic psychology (NEP), akupunktur och sakrokraniell behandling. Det kan också hända att…

td12

Efter behandlingen:

Efter behandlingen uppkommer ofta många funderingar. Här är svaren till de vanligaste frågorna….

td09a

Inför besöket:

När du kommer till mig får du dels fylla i ett hälsoformulär, dels berätta för mig hur du upplever dina symptom…

Kinesiologi Kliniken
Tor Dagerberg
Gästrikegatan 6
113 62 Stockholm
(T-bana S:t Eriksplan)
Tel:070 585 70 75
E-post:info@dagerberg,com
Varje behandling tar en timme.
Kostnad 1000:- kronor per gång.
Det här är helt privat och inte anslutet till Lansdstinget eller högkostadnadskort.